Čarovná voda

16.10.2013 17:01

VODA

,,Vode bola dana čarovná moc byť miazgou života na Zemi "

Voda ako životodarná tekutin má pre človeka nesmierny význam.Bez vody si život človeka nevieme predstaviť.A preto by sa mal neustále klásť veľký dôraz na jej prirodzenú ochranu a obnovu pre budúce generácie.