Ľudová kultúra

26.10.2013 13:00

Ľudová kultúra

Ľudová kultúra skrýva v sebe krásu a pôvab ľudových piesní, múdrosť a zvyky našich predkov, ktoré sa prenášali z generácie na generáciu ako najkrajšie dedičstvo.Toto bohatstvo sa však vytráca z nášho života.Preto sme  sa rozhodli venovať viac pozornosti ľudovým krojom a tancom.