Pasovanie za prvotriedneho námorníka!

26.09.2012 20:28

Dňa 26.9. bol v živote našich námorníkov veľmi významným dňom. Boli pasovaný za riadnych žiakov a prijatí do cechu školského. Nebolo to však jednoduché.Celou udalosťou ich sprevádzal námorník Kvapko a námorníčka Beláska.V tento slávnostný deň museli prváci námorníci  pomôcť Kvapkovi a Beláske prekonať prekážky a preukázať svoju šikovnosť. Po úspešnom zdolaní všetkých prekážok ich čakolo prekvapenie. Námorník Kvapko ich pasoval za prvotriednych námorníkov  a prijal ich do cechu školského. Deti si prevzali slávnostný certifikát, námornícku čiapku a sladkú odmenu, ktoré im budú tento dôležitý okamih v živote pripomínať.