Postavme si námorníka

04.02.2013 17:09

Postavme si námorníka

Už sú biele všetky stráne, chystajme sa, deti, na ne.

Zima,tá nás nenaľaká, postavme si námorníka.

Hotový je, hurá,sláva, spoza plota na nás máva.