Pytagoriáda školské kolo

10.12.2014 19:06

Pytagiriáda šk. kolo

Uspešní riešitelia 

1.miesto   Mária Sahuľová

3.miesto   Tobias Klimčák

4.miesto   Saška Matisová

5.miesto  Katka Kubicová 

BLAHOŽELÁME !!!