Úcta k starším

08.10.2012 19:54

Jeseň nie je významná iba tým, že nám ponúka plody a hýri krásnymi farbami. Je to aj čas, kedy pri príležitosti Mesiaca úcty k starším vyjadrujeme svoj obdiv naším babkám a dedkom. Veď práve veľa zážitkov, tajomstiev, lásky a starostlivosti sme zažili u starej mamy, starého otca či babky a deda. Právom Vám patrí naša vďaka. Prímite od nás kytičku kvetov.